Ühistu renoveerimislaen – kuidas mõjutab see elanikke?

Vanemad korterelamud vajavad sageli suuri investeeringuid maja üldise seisukorra parandamiseks ja eluea pikendamiseks. Kui ühistu on otsustanud põhjaliku remondi ette võtta, on järgmiseks oluliseks sammuks rahaliste vahendite leidmine. Selleks võib olla näiteks pangalaen. Renoveerimislaen väljastatakse panga positiivse otsusena taotlevale korteriühistule. Laenu taotlemisel hinnatakse korteriühistu maksevõimet, sealhulgas laekuvaid arveid, kogutava remondifondi makse suurust 1 m2 kohta, majanduskava, majandusaasta aruannet jne. Need dokumendid esindavad korteriühistu läbipaistvust ja organiseeritust. Selle põhjal tehakse ka kogu laenu analüüs. Kuidas mõjutavad renoveerimislaenu otsust korteriühistu liikmed ning milline on laenu mõju elanikele?

Renoveerimislaen on mõjutatud elanike jooksvatest arvetest

Kuigi kogu laenutaotlemise protsessi analüüs keskendub korteriühistule kui organisatsioonile, siis moodustavad ühistu tegeliku sisu elanikud, kes kortermajas elavad ning ühistu liikmed on. Näiteks on üheks oluliseks komponendiks jooksvate arvete tasumise korrapärasus ehk kas arved on tasutud õigeaegselt või läinud üle tähtaja. Ühistu liikmed, kes ei ole tasunud jooksvaid arveid nagu näiteks kommunaalteenuste ja prügiveo arveid korrektselt, võidakse arvata maksevõime analüüsist välja, mis omakorda tõstab kogu maja vaates maksekoormust ühistule. Seega, iga kortermaja elaniku igakuiste arvete tasumine võib mõjutada kogu laenuanalüüsi ning ka kogu ühistu igakuist laenumakse suurust.

Laenusumma sõltub ruutmeetritest

Maksekoormus arvutatakse korteriühistule kogutava remondifondi ruutmeeri maksumuse alusel. Üldjuhul on remondifondi kogumine ühistutele tavapärane, kuid kui suur on remondifondi ruutmeetri hind või see, millise suurusjärgu on varasemalt üldkoosolek kokku leppinud, ei pruugi olla laenu taotlemiseks piisav.

Kui korteriühistu pöördub panga poole, siis nõustamisel on maksevõime teema arutluse juures alati üheks panga poolseks soovituseks, et kogutav fondimakse ruutmeetri kohta oleks minimaalselt 15 % ülekatte puhvriga laenumakse suurusest. See on oluline, sest remondifondi maksest saadud tulust kaetakse lisaks laenu tagasimaksele ka ühistu muid kulusid ning samas peab selle suurus olema talutav ka elanikele endile.

Renoveerimislaen aitab parandada elukvaliteeti

Laenuga renoveerimistööde finantseerimine lisab küll ühelt poolt koormuse remondifondi kogumises, kuid samas annab võimaluse ka parandada elukvaliteeti ja kaasajastada kinnisvara ilmet ja väärtust. Suured renoveerimistööd on tihti motiveeritud parema soojuspüsivuse ja küttekulude vähendamise eesmärgist. Renoveerimistööd aitavad otseselt teostada muudatusi, mida ühistu soovib ette võtta ning teha vajaminevaid parendusi.

Kokkuvõttes mõjutab korteriühistu renoveerimislaen nii ühistut kui ka maja elanikke. Mida täpsemini on läbimõeldud renoveerimise plaanid, kooskõlastatud tööde maksumus ning arutatud juhatuse ja majaelanikega läbi laenu otsene mõju ühistule ja majaelanikele, seda selgemalt saab ka pank olla konsulteerivaks partneriks projekti nõustamisel ja analüüsimisel.

Minu Ehitaja OÜ tegeleb majade ehitamise ja renoveerimisega. Teostame üldremonti nii sise- kui välitingimustes, siseviimistlust ning katuse- ja fassaaditöid. Samuti pakume võtmed-kätte-lahendust, pakkudes kõiki ehituse teenuseid, alates vundamendist kuni siseviimistluseni.

Vajad abi kortermaja renoveerimisega?
Võta ühendust: