Siseviimistleja töö – mida teada?

Siseviimistleja töö on väga täpsust nõudev. Kui torud, juhtmed ja muud konstruktsioonid on seina taga peidus, siis siseviimistlustööd on kõigile nähtaval – iga väiksemgi eksimus võib hakata silma kriipima. Tihti peab siseviimistleja tegema tööd nii hästi nagu ta teeks seda endale, sest muidu tuleb tööd mitu korda üle teha. Kui hakata palgatud siseviimistleja tööd hindama, siis tuleks meeles pidada järgnevad asjad.

Vigade parandamine

Vigade hindamisel on oluline säilitada kaine meel, sest loomulikult võib väga lähedalt ja väga heleda valgusega vaadates leida detaile, mis täiuslikkust rikub. Kui hakata vigu hindama, siis teha seda loomulikus valguses. Samuti tasub leitud vigadele kohe tähelepanu juhtida. See, et vea saab katta ära mõne mööbliesemega ei ole vastus – siseviimistlus peab olema igal pool ühtemoodi korrektne. Kuigi paljud inimesed jätavad maalritööd siseviimistleja hooleks ja tulevad tööd vaatama alles siis, kui kõik on valmis, siis tasub ikkagi käia vaatamas tööde käiku – mida varem puudusi märgata, seda lihtsam on neid parandada. Hea oleks omada ka täpset visiooni enne tööde algust. Tööde tellijad, kes ei tea täpselt mida soovivad, võivad tekitada segaseid olukordi detailide muutmisega ning seetõttu peab tegema üle ka juba tehtud tööd.

Siseviimistleja peab teadma oma võimeid

Tapeet peab saama korrektselt seinale. Kuna paljud siseviimistlejad ei paigalda igapäevaselt tapeeti, siis juhtub ikka, et see ei saa seinale kõige paremini. Tapeedil olevaid tingmärke peab oskama lugeda ja tapeedi korralikult seina panemiseks on vajalikud spetsiaalsed tööriistad nagu laserlood ja tapeetimislaud. Üheks probleemide põhjuseks on, et paljud ehitajad puutuvad harva tapeediga kokku, kuna uutes korterites on tihtipeale seinad värvitud. Seega siseviimistleja peab olema kindel, et suudab vastavad tööd korralikult teostada.

Milline on valmis viimistlus?

Kontrollimisel võib kasutada teisaldatavaid valgusallikaid. Valgus peab olema pinnale suunatud vaatleja tagant. Väljas mõistetakse tavavalgusena üleandmise aja päevavalgust. Kui hakata hindama oma palgatud siseviimistleja tööd, siis siin on mõned teadmised, milline peaks olema üks kõrgema klassi siseviimistlus. Tulemust soovitatakse hinnata tööetappide kaupa.

  • Värvitoon ja läige peavad olema ühtlased ja vastama esitatud või tehtud värvi- ja läikenäidisele.
  • Seinavooder (näiteks tapeet) peab olema üleni hästi kinnitunud. Selles ei tohi olla lahtisi servi, põikvuukides pragusid, rebendeid, õhumulle ega häirivaid värvierinevusi.
  • Vuugid peavad olema sirged ja võimalikult vähemärgatavad. Äärelõpetused peavad olema täpsed ja muster peab vuukides täpselt jätkuma.
  • Valmis pinnas ei tohi olla voodri alusest tingitud ebatasasusi. Aluses ei tohi olla auke, kriimustusi poore ega kühme.
  • Seinavoodri välimuse puhul tuleb arvestada ka pinna struktuuri – näiteks saepuit-, krohv- ja betoonpindadele ning palkidele ei ole võimalik teha kõrgema klassi viimistlust, kuna pind on krobeline ja muutlik.

Minu Ehitaja OÜ tegeleb majade ehitamise ja renoveerimisega. Teostame üldremonti nii sise- kui välitingimustes, siseviimistlust ning katuse- ja fassaaditöid. Samuti pakume võtmed-kätte-lahendust, pakkudes kõiki ehituse teenuseid, alates vundamendist kuni siseviimistluseni.

Vajad abi siseviimistlustöödega?
Võta ühendust: