Peatöövõtt

Minu Ehitaja OÜ tegeleb majade ehitamise ja renoveerimisega. Teostame üldremonti nii sise- kui välitingimustes, siseviimistlust ning katuse- ja fassaaditöid. Samuti pakume võtmed-kätte-lahendust, pakkudes kõiki ehituse teenuseid, alates vundamendist kuni siseviimistluseni.

Peatöövõtt - ehitusprojekti täisteenus

Peatöövõtt on täisteenus, kus teenust pakkuv ehitusettevõte tagab projekti õnnestumise alates kliendi soovide ja vajaduste kaardistamisest, lahenduste ja hinnapakkumiste koostamisest kuni ehitusprojekti teostuseni välja. Ettevõte peab olema kliendi jaoks usaldusväärne partner kogu ehitusprojekti vältel. Usaldusväärsuse tagavad nii teadmised, kogemused, oskused kui ka peatöövõtja avatus ja korrektsed dokumendid. Räägime põgusalt üle, mida peatöövõtja ehitusel teeb, olulised punktid projektijuhtimisel ning kuidas peatöövõtjat valida.

Projektijuhtimine ehitusel ja töövõtuleping

Kõige keerulisem osa ehitusprojekti puhul on erinevate materjalide, võimaluste ning teenusepakkujate vahel orienteerumine. Siinkohal tulebki kasuks peatöövõtu teenus ehk terviklik projektijuhtimine. Projektijuhi valik tuleb kindlasti kasuks nii era- kui ka ärikliendile, kes soovib ehitada või renoveerida, kuid ehituse endaga väga kursis ei ole. Samuti on see ideaalne variant inimesele, kellel lihtsalt ei ole aega oma uue kodu ehitustöid organiseerida.

Kui klient on leidnud endale sobiva peatöövõttu pakkuva ettevõtte, koostatakse tööde tellija ja ettevõtte vahel töövõtuleping. See leping on olemuselt palju vabam kui tavaline tööleping. Töövõtuleping ei määra ära kuidas, millisel ajal või kellega peatöövõtja kokkulepituid töid teostab. See ei vaja kliendi poolset kontrolli. Peatöövõtja vastutada jääb, et töö oleks tähtajaks valmis. Kui töö tähtaeg on käes, koostatakse üleandmise-vastuvõtmise akt, kus fikseeritakse tehtud tööde ja ajaline maht. Samuti on aktis kajastatud tehtud töödele esitatud puudused. Nende kõrvaldamiseks annab võimaluse tööde tellija.

Peatöövõtt – kuidas valida sobiv ettevõte?

Peatöövõtja on kasulik palgata olukorras, kus era- või äriklient soovib saada ehitusprojekti tehtud läbi ühe ettevõtte. Peatöövõtja koostab projekti ja kogub hinnapakkumised. Seejärel kostab töödele ajagraafiku, et kõik tööd saaksid tehtud õigel ajal ja korrektses järjekorras. Kui on tarvis palgata alltöövõtjaid, sõlmib peatöövõtja alltöövõtjatega lepingu, mis sisaldavad kõiki nendevahelisi kokkuleppeid. Kui alltöövõtja kokkuleppeid ei jälgi, võib peatöövõtja nõuda neilt kahjutasu. Ettevõte, kes pakub peatöövõtu teenust, peab tagama projekti toimimise ja valmimise vastavalt kliendiga sõlmitud lepingule.

Järgmine küsimus on, kuidas valida selleks õige ettevõte? Suuremahulised ehitusprojektid võivad olla väga pikaajalised ja koosneda suurest hulgast erinevatest etappidest. Kvaliteetset lõpptulemust silmas pidades on iga etapp oluline, sest kõik on omavahel tihedalt seotud. Peatöövõtja peab suutma kogu seda pikka protsessi juhtida. Peatöövõtja valikul on eelkõige olulised ettevõtte taust ning varasemate klientide tagasiside. Peatöövõttu pakkuv ettevõte peab olema läbirääkimistel avatud ning vastama kliendi küsimustele ausalt. Kui nendega tekib probleeme, on soovitatav vastava ettevõttega läbirääkimised lõpetada.

Vajad abi peatöövõtuga?
Võta ühendust:

Vajad abi
eramaja ehitusega?
Võta ühendust: