KredExi toetus

Minu Ehitaja OÜ tegeleb majade ehitamise ja renoveerimisega. Teostame üldremonti nii sise- kui välitingimustes, siseviimistlust ning katuse- ja fassaaditöid. Samuti pakume võtmed-kätte-lahendust, pakkudes kõiki ehituse teenuseid, alates vundamendist kuni siseviimistluseni.

KredEx toetus - ülevaade kortermaja renoveerimise toetusest

KredEx toetus aitab rahastada nii korterelamute terviklikku rekonstrueerimist kui üksiku tegevusena gaasi-, ahi- või elektriküttel korterelamu küttesüsteemis kütteseadme asendamist taastuvaid energiaallikaid kasutava kütteseadmega või nende korterelamute ühendamist kaugküttevõrguga. Toetatavate tegevuste raames võimaldatakse korterelamu energiatõhustamist ning soodustatakse taastuvenergia kasutuselevõttu. Need on täna kortermaja renoveerimise toetuse peamised suunad. Järgnevalt toetusest lähemalt.

Miks on KredEx toetus oluline?

Eestis on hooneid renoveeritud alates 1990. aastast. Aegade jooksul on remondi fookus olnud erinev. Ehitatud korterelamute soojuskaod olid suured ning olukorra parandamiseks vahetati ehitusaegsed puitaknad välja õhutihedate plastakende vastu. See halvendas omakorda hoonete sisekliimat, sest kadus ära hoonete õhuvahetus loomuliku ventilatsiooni teel.  Nüüd on KredEx loonud korteriühistutele toetuse, mille üheks eesmärgiks on aidata korterelamuid muuta energiatõhusamaks.

Tänu renoveerimise toetamisele, aitab KredEx tõsta ka hoonete eluiga. Eestis on palju hooneid, mis on ehitatud Nõukogude ajal ning tegelikult oma eluaja ära elanud. Arvestades, et need vanad hooned võivad veel kasutuses olla ka järgmised 30 aastat, on nende hoonete renoveerimine olulise tähtsusega nii looduse kui ka inimeste elukeskkonna osas.

KredEx toetus – tingimused korterühistule

KredEx toetus on kirja pannud suur hulk tingimusi, mis on seotud nii ehitustöödega, projekti ja dokumentidega kui ka toetuse taotlejaga. Terve projekt peab vastama KredExi nõuetele. Põhitingimused on kirjas toetust turvustaval lehel ning täpsemad tingimused leiab toetuse määrusest. KredExi toetus sobib taotlemiseks kolme või enama korteriomandiga elamule, mis on kasutusse võetud enne 2000. aastat ning ühes korterelamus asuvatest korteriomanditest on vähemalt 80% füüsiliste isikute omandis.

Toetuse protsess, dokumendid ja kuidas Minu Ehitaja OÜ saab aidata

Toetuse puhul on tegemist võrdlemisi keeruka ja pika protsessiga, milleks tuleb valmistuda. See hõlmab suurt hulka eeltööd ning dokumente. Kindlasti tuleb arvestada ka sellega, et Kredexi toetuse väljamakse toimub peale tööde vastuvõtmist ja vajalike dokumentide esitamist KredExile. Seetõttu on oluline, et korterühistu arvestaks juba omafinantseeringu osaga. Seda võib katta näiteks pangalaen.

Minu Ehitaja OÜ-l on olemas vajalik registreering valdkonnas tegutsemiseks. Lisaks on ettevõttel olemas kogemuste pagas kortermajade renoveerimise ning ehituse näol. Ehitustööde puhul vastutatakse nii projekti kui ka tööde eest ning leitakse kliendile parim lahendus. Ettevõttes töötavad oma ala spetsialistid, kes aitavad koostada nõuetele vastavad dokumendid ning teostada tööd, mis tagavad maja energiatõhususe.

Vajad abi KredExi toetusega?
Võta ühendust:

Vajad abi
eramaja ehitusega?
Võta ühendust: