Kortermaja renoveerimise toetus – kuidas Minu Ehitaja OÜ saab aidata?

Kortermaja renoveerimine on korteriühistule keeruline ja pikk protsess. Samuti vajab see tihtipeale ka rahastust. Kortermaja renoveerimise toetus nõuab omakorda läbimõeldud ehitusprojekti ning -spetsialiste. Kogu renoveerimise vältel on vaja jälgida mitmete erinevate protsesside käekäiku ning veenduda dokumentide korrektsuses. Siinkohal räägime, kuidas Minu Ehitaja OÜ saab oma teadmised ja oskused toetuse kasuks tööle panna.

Kortermaja renoveerimise toetus – projekti koostamine

Kortermaja renoveerimise toetus nõuab eelprojekti, põhiprojekti ja tööprojekti. Projekt annab ülevaate kõikidest tehtavatest töödest ehk on terve ehituse alus. Projekti alusel hinnatakse ka ehitise nõuetele vastavust nagu näiteks ehitise ohutus. KredEx toetuseks koostatud ehitusprojekt peab vastama ka projekti tingimustele, mis on välja toodud nii toetust tutvustaval lehel kui ka toetuse määruses. Ettevõttes peab töötama inimene, kes omab vastavat kvalifikatsiooni ehitusprojektide koostamiseks. Lisaks peavad spetsialistil olema teadmised ehitusest, renoveerimisest kui ka projektijuhtimisest, et teada tööde praktilist poolt. Minu Ehitaja OÜ on koostanud kortermajade ehituse ja renoveerimisega seonduvaid projekte, mis annab eelise toetuse taotlemisel.

Kvaliteetne ehitustööde teostamine

Kortermaja renoveerimise toetuse tingimused puudutavad otseselt ka ehitustöid. Ehitustööd peavad loomulikult olema kvaliteetsed ning lähtuma projektist. Kortermajade renoveerimise puhul on oluline teatud sorti tööde järjekord. Üldiselt alustatakse vundamendist ja fassaadist ning lõpetatakse küttesüsteemidega. Kõik oleneb asjaolust, kui palju ja milliseid töid on vaja teha. Ehitusettevõte peab tagama tööde vastavuse projektile kui ka kvaliteetse teostuse. Minu Ehitaja OÜ tegeleb majade ehitamise ja renoveerimisega. Teostatakse üldremonditöid nii sise- kui välitingimustes, siseviimistlust ning katuse- ja fassaaditöid. Samuti on olemas võtmed-kätte-lahendus, mis pakub kõiki ehituse teenuseid, alates vundamendist kuni siseviimistluseni.

Lisaks on Minu Ehitaja OÜ majandustegevuste registris registreeritud ehk omab ehitusvaldkonnas tegutsemiseks vajalikku majandustegevusteadet. Paljudel väiksematel ehitusteenust pakkuvatel ehitusettevõtetel registreering puudub. Tihtilugu on see jäänud tegemata, kuna puudub vastutav isik, kes on registreeringu saamise eelduseks. Vastutaval isikul peab olema kõrgem ehituslik haridus ja ka erialane töökogemus. Ilma registreerimata aga ehitada ei tohi – tulemuseks võib olla vigane ja poolik ehitusprojekt ning ka töö. Kõik need teadmised, kogemused ja oskused annavad Minu Ehitaja OÜ-le eeldused projektide koostamiseks ning ehitustööde läbiviimiseks.

Vajad abi KredExi toetusega?
Võta ühendust: