KredEx toetab kortermajade energiatõhususe tõstmist –  mida see tähendab?

KredEx annab toetust kortermajade energiatõhususe tõstmiseks. Seoses aina suurenevate energiakuludega räägitakse rohkem ka hoonete renoveerimisest ja küttekulude säästmisest. Meie kortermajad on suures osas ehitatud vahemikus 1960-1990. Kahjuks ei vasta need enam tänapäeva energiatõhususe ja paljudele muudele nõuetele. Samuti ei vasta need elanike ootustele. Nende regulaarne hooldus ja remont on olnud ebapiisav ning renoveerimist aina edasi lükatud. Hetkel on meil Eesti pinnal suur hulk hooneid, mida oleks vajalik terviklikult renoveerida ja muuta energiatõhusamaks.

Mis on energiatõhusus?

Energiatõhusus on kasuliku ja kulutatud energia suhe. Tõhus energiakasutus hõlmab tehnoloogiat ja meetmeid, mis vähendavad elektri- ja/või kütusekulu sama otstarbega töö tegemiseks, nt tööstusettevõtete, kontorite, kodude, autode energiaga varustamiseks. Hoone energiatõhusus määratakse ära juba projekteerimisel. Oluline on paika panna pikemas perspektiivis ehitatava maja kasutamise eesmärgid ja ressursside tarbimise reaalsed vajadused. Kuna enamik Eesti hooned on ehitatud väga ammusel ajal, ei ole nende energiatõhusus üldiselt heal tasemel.

KredEx toetab energiatõhususe tõstmist

Eestis on hoonete renoveerimisega tegeletud alates 1990. aastast. Aegade jooksul on remondi fookus olnud erinev. Ehitatud korterelamute soojuskaod olid suured ning olukorra parandamiseks vahetati ehitusaegsed puitaknad välja õhutihedate plastakende vastu. See halvendas omakorda hoonete sisekliimat, sest kadus ära hoonete õhuvahetus loomuliku ventilatsiooni teel.  Nüüd on KredEx loonud korteriühistutele toetuse, mille üheks eesmärgiks on aidata korterelamuid muuta energiatõhusamaks.

Kuidas energiatõhusamaks muutmine aitab?

Elamu- ja energiamajandus on Eestis omavahel tihedalt seotud, kuna hoonete energiavajadus moodustab olulise osa Eesti energiabilansist. Tegemist on kõrge energia kokkuhoiu potentsiaaliga. Seega on hoonete renoveerimisega võimalik vähendada hoonete kütteenergia vajadust. Lisaks on võimalik sellega vähendada imporditavate fossiilkütuste mahtu ja CO2 heitkogust.

Liikudes rohepoliitika ja keskkonnasäästlikuma ühiskonna suunas, on oluline, et iga Euroopa Liidu riik panustaks energiatõhususse. Eestis peab keskenduma hoonetele ja nende renoveerimisele, kuna vanad hooned on suurimad kütteenergia tarbijad. KredEx toetus on mõeldud hoonete olukorra parendamiseks ning Minu Ehitaja eesmärk on samuti panustada, aidates hoonete renoveerimistööde teostamisel.

Vajad abi KredExi toetusega?
Võta ühendust: