KredEx korterelamu renoveerimine – protsess ja dokumendid

Korteriühistutel on võimalus taotleda toetust oma maja renoveerimiseks. KredEx korterelamu renoveerimine aitab maja olukorda parandada ning sellega ka kinnisvara väärtust tõsta. Tegemist on võrdlemisi keerulise ja pika protsessiga, milleks tuleb valmistuda. Vaatame üle, millest on mõistlik alustada, kuidas kujuneb protsess ning saame ülevaate ka vajalikest dokumentidest.

KredEx korterelamu renoveerimine – protsess algab energiaauditist

Protsessi esimese sammuna on vaja saada ülevaade kortermaja hetkeseisust. Selle jaoks on väga soovitatav tellida energiaaudit. Audit on lähtedokument, mis on aluseks tervele renoveerimisprotsessile. Üldiselt sisaldab energiaaudit kütte-, torustiku-, ventilatsiooni- ja elektrivarustuse kirjeldust, temperatuuri ja niiskuse mõõtmist ning hoone energiabilansi koostamist. See annab ka soovitused, mis järjekorras renoveerimistöid teostada. Kuigi energiaaudit on suur väljaminek, tuleb see kindlasti tellida oma ala eksperdilt.

Üldkoosolek ja toetuse määrad

KredEx korterelamu renoveerimine nõuab samuti ühistu ja elanike vahelisi kokkuleppeid. Kui energiaaudit on valmis saanud, on ühistul olemas ülevaade potentsiaalselt vaja minevatest  töödest. Seega saab umbkaudse ülevaate ka rahalisest mahust. Kuna toetus ei kata 100% renoveerimiskuludest, tuleb osa kuludest tasuda siiski omafinantseeringuga. Selleks võib olla näiteks renoveerimislaen. Seega üldkoosolekul tuleb teha otsus korterelamu renoveerimise toetuse taotlemiseks ning kõik korteriomanikud peavad olema otsusest teadlikud.

Toetuse määrad sõltuvad eelkõige hoone asukohast ning kinnisvara turuväärtusest. KredEx korterelamu renoveerimise toetustmäärad on järgmised: 30% Tallinnas ja Tartus, 40% asustusüksustes, kus kinnisvara taotluse esitamisele eelneva aasta turuväärtus on Maa-ameti tehingute andmebaasi andmetel kõrgem kui 500 €/m2 ja 50% ülejäänud Eestis. Täpsemate tingimustega saab tutvuda siin.

KredEx korterelamu renoveerimine – toetuse taotlusprotsess

Toetust saab taotleda enne 2000. aastat ehitatud korterelamu renoveerimiseks. Samuti peab olema ühes korterelamus asuvatest korteriomanditest vähemalt 80% füüsiliste isikute omandis. Need on peamised tingimused korteriühistule. Vaatame lähemalt, kuidas antud taotlusprotsess välja näeb.

  • Kui energiaaudit on tehtud ja üldkoosolek on langetanud otsuse toetust taotleda, on vaja kaasata projekti tehniline konsultant. Tema ülesanneteks on koostöös taotleja ehk toetuse saajaga hoone renoveerimise ehitusprojekti koostamine ja asjakohaste tööde ja teenuste hankimise korraldamine ning rekonstrueerimistööde koordineerimine. Tehniline konsultant võib teha ka omanikujärelvalvet, kui ta on selles pädev. Samuti peavad olema omanikujärelevalve ja tehnilise konsultandi teenuse pakkumus võetud ühise pakkumusena.
  • Seejärel on tark küsida pangast laenutingimusi. Laenuvõimaluste arvutamiseks on vaja teada esialgset eelarvet ning toetuse määra. Seejärel tuleb võtta vastu üldkoosoleku otsused (1. koosolek) projekteerimise ja finantseerimise algatamiseks (arvestage panga näidisprotokollis toodud tingimustega).
  • Järgmiseks tuleb tellida energiamärgis, ehitusprojekt ja energiatõhususe arvutus ning esitage ehitusteatis. Seejärel tuleb võtta vastu üldkoosoleku otsused (2. koosolek) rekonstrueerimiseks ja laenu taotlemiseks (kui info on varasemalt olemas võib seda otsustada kohe 1. koosolekul).
  • Järgnevalt esitage KredExile toetuse taotluse dokumendid. Pärast esitatud dokumentide kontrolli teeb KredEx esialgse toetuse eraldamise otsuse ja korraldab projektide ekspertiisi. Ekspertiisi eest tasub KredEx.
  • Seejärel tuleb viia läbi ehitushanked. Oluline on teada, et hanked ehitaja ja omanikujärelevalve leidmiseks tuleb korraldada riigihangete registri kaudu. Tuleb meeles pidada, et lisaks hinnale tuleb arvestada ehitaja puhul ka kogemusi, tausta, finantsvõimekust ja pakutavat garantiid. Minu Ehitaja on oma tegevuse registreerinud Majandustegevuse registris ning omab kogemust kortermajade renoveerimisel.
  • Järgmiseks tuleb laenutaotluse dokumendid esitada panka ja kooskõlastada pangaga ehitaja valik.
  • Seejärel tuleb KredExile esitada täiendavad dokumendid. Seal hulgas ka renoveerimistööde pakkumuskutse ja hinnapakkumised ning panga laenuotsus, mis on vajalikud lõpliku toetuse summa fikseerimiseks.
  • Viimaseks sõlmige laenu- ja töövõtulepingud (ehitusfirma ja omanikujärelevalvega).

Ehituse rahastamisel tuleb peamiselt arvestada järjekorraga: kõigepealt omavahendid, laen ja lõpuks toetus. Samuti makstakse laenusumma välja ehitusarvete ja aktide alusel. Kindlasti tuleb arvestada ka sellega, et Kredexi toetuse väljamakse toimub peale tööde vastuvõtmist ja vajalike dokumentide esitamist KredExile.

Vajad abi KredExi toetusega?
Võta ühendust: