Vana maja renoveerimine või ehitada nullist?

Paljudel koduomanikel, kes on omale ostnud või pärinud vana maja, tekib küsimus – kas võtta ette maja renoveerimine või lammutada vana hoone ja ehitada selle asemel uus. Vastust sellele on keeruline leida, sest iga maja on erinev ja enne otsuse tegemist on vaja saada selle seisukorrast võimalikult hea ülevaade. Vana maja lammutamine võib tunduda parim valik, kuid iga kord see nii ei ole. Vaatame üle, millal tasuks vana maja renoveerimine ette võtta ning millal oleks vajalik alustada ehitust nullist.

Vana maja renoveerimine

Kui vana hoone on omal ajal kvaliteetselt ehitatud ning selle põhikonstruktsioonid on tugevad, katus peab vett ja niiskus pole pääsenud hoonet kahjustama, vundament on terve ja tugev, siis võib vana maja renoveerimine olla uue ehitamisest odavam. Renoveerida saab ka vähehaaval ja see aitab väljaminekuid pikemale ajavahemikule hajutada. Näiteks fassaadi või katust saab vahetada ka juba majas sees elades.

Vana maja renoveerimine tasub ette võtta ka ajalooliste hoonete või emotsionaalselt väärtuslike hoonete korral, näiteks esivanemate kodu. Miljööväärtuslikus piirkonnas võib renoveerimine olla ainus lubatud valik. Samuti kalduvad selle poole värsked majaomanikud, kes hindavad ajaloo hõngu ja vanade majade iseloomujooni ning kellel on oskusi ja aega ise ehitustöid teha. Seega juhul, kui tegemist on väärtusliku ja meistrite poolt ehitatud kvaliteetse hoonega, mis on hästi säilinud ning mille suurus ja ruumilahendused on sobivad, siis on igati sobilik võtta ette maja renoveerimine.

Vana maja renoveerimine käib peaaegu iga kord ühe reegli järgi – töö käigus ilmneb alati ebameeldivaid üllatusi ning algselt planeeritud aeg ja rahasumma kasvavad palju suuremaks. Kõiki erinevaid võimalikke kahjustusi pole võimalik esmasel visuaalsel hindamisel märgata. Kui näiteks selgub, et konstruktsioonid tuleb osaliselt välja vahetada võib vana maja renoveerimine osutuda lõpuks uue maja ehitamisest palju kulukamaks. Lisaks on vana maja miinuseks selle mittevastavus tänapäeva nõuetele. Tihtipeale ei ole välja ehitatud niiskeid ruume ning neile on raske sobivat kohta leida.

Maja ehitamine nullist

Täiesti uue maja ehitust planeerides tuleb alustuseks leida sobiv krunt, liituda elektrileviga, vee- ja kanalisatsiooniühendusega, taotleda projekteerimistingimused, tellida eskiis-, eel- ja põhiprojekt ning viimaseks taotleda ehitusluba. Seepärast eelistavad paljud osta krundi koos vana majaga ja siis selle lammutada. Sel juhul tuleb arvestada ka vana maja lammutamisele kuluva aja ja rahaga.

Juhul, kui vana maja põhikonstruktsioonid on kehvas seisukorras ehk katusetalad ja sarikad on kõdunenud, katus laseb läbi ja vesi on saanud juba hoonet aastaid kahjustada, vundament on ära vajunud ja palkseinad suures osas pehkinud, pole ilmselt mõtet hakata oma aega ja raha raiskama renoveerimise peale. Eriti juhul, kui hoonel ei ole ajaloolist ega tugevat emotsionaalset väärtust.

Uue hoone ehitamine võtab tänapäeval kindlasti vähem aega kui vana maja renoveerimine, pealegi võib see kokkuvõttes tulla ka odavam. Uue ehitamise suureks plussiks on ka see, et oma elamu saab lasta projekteerida täpselt oma pere vajaduste ja soovide järgi. Uue hoone saab ehitada energiasäästliku, tänaste ehitusnormide järgi, parimaid materjale ja tehnilisi lahendusi kasutades ning hea ruumiplaneeringuga.

Kokkuvõttes oleneb kõik vana maja seisukorrast. Esmalt tuleks eeltöö mõttes hinnata maja olukorda ning teha nii põhjalik visuaalne ülevaatus kui võimalik. Minu Ehitaja OÜ tegeleb majade ehitamise ja renoveerimisega. Teostame üldremonti nii sise- kui välitingimustes, siseviimistlust ning katuse- ja fassaaditöid. Samuti pakume võtmed-kätte-lahendust, pakkudes kõiki ehituse teenuseid, alates vundamendist kuni siseviimistluseni.

Vajad abi renoveerimistöödega?
Võta ühendust: