Renoveerija ja projekt

Renoveerimine on olemuselt põhjalik remont, mille käigus hoitakse või taastatakse hoone. Kui oled otsustanud võtta ette ulatusliku renoveerimise ja Sul on selleks piisavalt ressursse, tasub läbi mõelda, milliste tööde teostamiseks palgata professionaalne renoveerija. Mõned tööd saab teha ise, kuid on olulise tähtsusega ehitustöid, mille puhul on kindlasti vaja spetsialistide nõu ning abi. Sama oluline on ka projekt, mis aitab viia tööde tellija ja ehitustööde tegija samale lainele.

Projekti koostamine

Sobiliku renoveerija leidmine on sama oluline kui projekti olemasolu. Selle tegemine võib esmapilgul tunduda kasutu aja ja raha raiskamisena, kuid see on siiski vajalik. Projekti tegemise ajal saab kõik muudatused, sobivad materjalid ja teised taolised üksikasjad läbi mõelda. See aitab remondiplaanid selgemaks saada ja ebaõnnestumise ohtu vähendada.

Renoveerija usaldamine

Kui korrektne remonditööde projekt on olemas, saab tegevustest põhjaliku ülevaate ja aitab planeerida tehtavaid töid. Samuti saab otsustada, millised tööd saab soovi korral ära teha ise ning millised on mõistlik usaldada spetsialistist renoveerija hoolde. Asjatundjad soovitavad, et renoveerija võiks teha ära kõik spetsiaalseid oskusi nõudvad või väga suuremahulised tööd, näiteks planeeringu muutmise, katuse- või akende vahetuse. Need tööd võiks teostada ettevõte, mis tegeleb ehitustöödega ning saab garanteerida kvaliteetse töö.

Kokkulepped renoveerijaga

Ehitusettevõttelt tellitud tööd on kasulik kuni detailideni kokku leppida, et nii tööde tellija kui ka renoveerija kõigest võimalikult ühtemoodi aru saaksid. See aitab vältida hilisemaid arusaamatusi ning vaidlusi. Siinkohal on samuti hea lähtuda olemasolevast projektist. Lisaks töödele peaks renoveerijaga paika panema tööde tegemise graafiku ning erinevad vahetähtajad. Sellistel tingimustel ei kogune asjade üleandmine ning vigade parandused objekti lõppu ja valmimise tähtajast kergem kinni pidada.

Minu Ehitaja OÜ tegeleb majade ehitamise ja renoveerimisega. Teostame üldremonti nii sise- kui välitingimustes, siseviimistlust ning katuse- ja fassaaditöid. Samuti pakume võtmed-kätte-lahendust, pakkudes kõiki ehituse teenuseid, alates vundamendist kuni siseviimistluseni.

Vajad abi renoveerimistöödega?
Võta ühendust: