Projektijuhtimine ehitusel

Projektijuhtimine ehitusel on peatöövõtu teenus alates eelarve koostamisest kuni maja võtmete kätte saamiseni. Kui hoone kinnistu ja asukoht valitud, tekib esmane ettekujutlus loodavast majast. Kõige keerulisem osa on erinevate materjalide, võimaluste ning teenusepakkujate vahel orienteerumine ning siinkohal tulebki kasuks hea projektijuht. Projektijuhi valik on kasulik just inimesele, kes soovib ehitada või renoveerida, kuid ehitusega ise väga kursis ei ole. Samuti inimesele, kellel lihtsalt ei ole tavaelu kõrvalt aega oma uue kodu ehitust organiseerida.

Projektijuhi tegevused ehitusel

Ehitusprojekti juhtimine nõuab tugevaid teoreetilisi teadmisi nagu näiteks eelarve ja projekti koostamine. Lisaks nõuab projektijuhtimine tugevat organiseerimis- ja suhtlemisoskust kõigi projektis osalevate osapooltega.

Projektijuhtimine ehitusel sisaldab järgnevaid tegevusi:

  • eelarve kokku panemine ehk läbirääkimised kulude osas ja dokumenteerimine;
  • aidata valida kõige tõhusamad meetodid ja strateegiad;
  • klientidega ühenduse hoidmine, nii probleemide kui ka rõõmude korral;
  • arutada osapooltega nii ehitustehnilisi kui ka lepingulisi üksikasju;
  • nõupidamiste läbiviimine;
  • jälgida tööprotsesside toimimist ning ajagraafikuid;
  • koostöö tegemine ehitajatega.

Projektijuhtimine teeb protsessid sujuvamaks

Ehitusprojekti juhtimise juures on oluline, et asjaajamine oleks selge ja läbipaistev. Projektijuhi ülesanne on jääda kogu organiseerimise juures erapooletuks ja leida kõigile osapooltele võimalikult parim lahendus. Samuti on vaja tagada õiglane hinnastamine ja kvaliteedi kontroll ning hoida silma peal võimalikel lisakulutustel. Projektijuht hoiab silma peal ka ajakulul ja tähtaegadel, et tööprotsessid sujuksid ladusalt. Ta võtab vastutuse erinevates ajakulukates toimingutes nagu näiteks projekti kavandamises, lepingute sõlmimises, protsesside ja kvaliteedi hindamises ning seadusliku poole haldamises.

Minu Ehitaja OÜ pakub lisaks majade ehitamisele ja renoveerimisele ka projektijuhtimise teenust. Meie eesmärgiks on kliendile pakkuda teenust täies mahus, alates projekteerimisest kuni võtmed-kätte-lahenduseni. Sinna hulka kuuluvad kõik ehituse teenused, alates vundamendist kuni siseviimistluseni.

Vajad abi peatöövõtuga?
Võta ühendust: