Töövõtja – kuidas teha õige valik?

Töövõtja valikul peab silmas pidama, et suuremahulised ehitusprojektid võivad olla pikaajalised ja koosnevad paljudest erinevatest etappidest. Iga etapp on lõpptulemust silmas pidades oluline ning need on omavahel tihedalt seotud. Seetõttu on tähtis, et peatöövõtja suudaks kogu selle pika protsessi kestel tervikut juhtida. Vaatame lähemalt, mida silmas pidada, kui hakata töövõtjat valima.

Projekt ja töövõtja

Kõige olulisem on töövõtja valimisel leida konkreetsele projektile sobivaim teenusepakkuja. Paljudel ehitusettevõtetel on oma profiil, mis toob esile nende tugevused. Kortermajade puhul on tähtis kogemus nii nende renoveerimisel kui ka ehitamisel. Kortermajade ehitus erineb mõneti eramajade ehitusest, kuna läbi on vaja kaaluda suurem hulk aspekte. Minu Ehitaja OÜ-l on kogemused nii eramajade kui ka kortermajade ehituse ja renoveerimisega. Tegemist on spetsialistidega, kes oskavad hinnata maja olukorda ja täita kõiki peatöövõtja ülesandeid ehk viia protsess otsast lõpuni.

Suusõnalised soovitused ja varasemad tellijad

Tihtipeale kipuvad inimesed negatiivsetest kogemustest rohkem kui positiivsetest. Seega on väga positiivne, kui tutvusringkonnas on inimesi, kes ühte konkreetset peatöövõttu pakkuvat ettevõtet soovitavad. Loomulikult see täielikku kindlust ei taga. On täiesti võimalik, et soovitatud ettevõttes ei tööta enam ammu need samad ehitajad või projektijuhid, kes sellest ettevõttest „hea ettevõtte“ tegid. Seega on oluline, olenemata kas tegemist on tuttava või võõraga, alati ettevõtte tausta kontrollida.

Ühel korralikul peatöövõttu pakkuval ettevõttel peaks olema kerge jagada endiste klientide kontakti, kellele on töid teostatud. Kui mingil kahtlasel põhjusel kontakte ei soovita avaldada, on soovitatav vastava ettevõttega läbirääkimised lõpetada. Kui aga kontaktid avaldatakse, siis endistelt klientidelt tasub välja uurida kuidas pidas töövõtja tähtaegadest kinni, kas püsiti eelarves või kuidas olete rahul ehitustööde kvaliteediga.

Minu Ehitaja OÜ on suurte projektide puhul peatöövõtja rollis ning võtab vastutuse projekti eest. Meie eesmärgiks on kliendile pakkuda teenust täies mahus, alates projekteerimisest kuni võtmed-kätte-lahenduseni. Sinna hulka kuuluvad kõik ehituse teenused, alates vundamendist kuni siseviimistluseni.

Vajad abi peatöövõtuga?
Võta ühendust: