Peatöövõtja ehitusel – millal eelistada?

Peatöövõtja palgatakse sageli olukorras, kus eraisik või mõni ettevõte soovib saada projekti tehtud läbi ühe ettevõtte. See on tööde tellijale mugav, sest see hoiab kokku aega. Tellija ei pea ise iga töö jaoks otsima töötegijat, vaid selle eest vastutab töövõtja. Peatöövõtja peamisteks ülesanneteks jäävadki tööde teostamine, vajadusel spetsialistide leidmine ning kvaliteedi kontroll ehitusobjektil. Vaatame lähemalt, kuidas selline töökorraldus toimib ning milliste projektide puhul on kasulik eelistada peatöövõtjat.

Milline on peatöövõtja ülesanne objektil?

Hoonete ehitamine on hea näide peatöövõtja ja alltöövõtja koostöö toimimisest. Töövõtja võtab peamise vastutuse hoone ehitamise eest ja allkirjastab selle kohta töö tellijaga lepingu. Lepingu maksumus on tavaliselt kindel fikseeritud summa, mis on üldjuhul töövõtja tehtud hinnapakkumine projektile. Enne selle hinnapakkumise esitamist ja lepingu läbirääkimiste algust, palub peatöövõtja alltöövõtjatel selgitada välja hinnad, mida nad küsivad oma tööde eest. Seega töövõtja kogub kokku info nii elektrikutelt, torumeestelt, maalritelt ja kõigilt teistelt osapooltelt, kes tulevases projektis hakkavad osalema.

Kui ehitus on alanud, kooskõlastab töövõtja ehitusgraafiku, tagades, et alltöövõtjad on õigel ajal ehitusplatsil. Ehitustööde järjestamine ja alltöövõtjate tööde järelevalve on töövõtja jaoks peamised ülesanded. Selle kõige toimimiseks sõlmib peatöövõtja alltöövõtjatega lepingud, mis sisaldavad kõiki nendevahelisi kokkuleppeid. Kui alltöövõtja ei tee oma tööd õigeaegselt või töö ei ole vastuvõetava kvaliteediga, võib töövõtja nõuda kahjutasu, kuna need vead põhjustavad projekti lõpetamise viibimist.

Millal eelistada peatöövõtjat?

Nagu eelnevalt mainitud, palgatakse peatöövõtja sageli olukorras, kus tegemist on suuremahulise projektiga. Selliste projektide puhul on palju eri liiki töid, mis on vaja õigeks tähtajaks valmis saada. Seetõttu palgataksegi peatöövõtja, kes omakorda võtab tööle erinevad alltöövõtjad, kes saavad keskenduda konkreetsele osale projektist. Nii on peatöövõtjal kõiki töid lihtsam hallata. Tema ülesandeks jääb jälgida, et kõik oleks korrektselt teostatud ning tähtaegadest kinni peetud. Seega kokkuvõttes aitab töövõtja palkamine säästa kliendi aega ja närve, sest tööde eest vastutus langeb temale.

Minu Ehitaja OÜ on suurte projektide puhul peatöövõtja rollis ning võtab vastutuse projekti eest. Meie eesmärgiks on kliendile pakkuda teenust täies mahus, alates projekteerimisest kuni võtmed-kätte-lahenduseni. Sinna hulka kuuluvad kõik ehituse teenused, alates vundamendist kuni siseviimistluseni.

Vajad abi peatöövõtuga?
Võta ühendust: