Vana katuse vahetus või renoveerimine – kumb valida?

Katuse vahetus on tõsine ettevõtmine, mida hea lõpptulemuse huvides tasub põhjalikult ette valmistada, kaasates töödesse ehituse asjatundjaid. Tegu on ju ometi hoone ühe olulisima osaga, mis peab ühtaegu olema ehitustehniliselt õigesti lahendatud ja vastupidav, samas ka visuaalselt kena välja nägema.

Millises mahus katuse vahetus ette võtta?

Kõigepealt tuleb selgeks teha, mis katusevahetusega kaasneb – kas eesmärk on lihtsalt terve ja kvaliteetne uus katus või tahetakse seni tühjana seisnud pööningule ehitada ka eluruumid – olenemata kas kohe või tulevikus. Sellest sõltuvalt koostatakse nii katuselahendused kui ka töö hind. Ka siis, kui eluruumide ehitamine katuse alla nihkub esialgu tulevikku, tasub katusealune kohe ka soojustada (paigaldada kvaliteetne hingav aluskate ja soojustusvill) ning vajadusel panna paika katuseaknad. Muidugi saab seda kõike teha ka hiljem, aga otstarbekam ja ka odavam on seda teha uue katuse ehitamise käigus. Kui nii suuri plaane ei ole plaanis ette võtta, võib katust ka lihtsalt hooldada ja vajadusel parandada vigased kohad.

Eksperdi hinnang katuse vahetamisel

Alati tasub lasta katus üle vaadata nii hinnapakkumise tegijail kui ka erapooletul ehituseksperdil, et saada objektiivne ülevaade vajalike tööde kogumahust. Kindlasti tuleks kontrollida katusekonstruktsioonide seisukorda. Selleks avatakse katus olemasolevatest või kõige tõenäolisematest lekkekohtadest, näiteks korstna lähedalt või katuseneelust, kus puidukahjustuste oht on kõige suurem. Kui konstruktsioonid või soojustus vajavad uuendamist, tuleb see töö kindlasti ette võtta.

Kumb valida – katuse vahetus või renoveerimine

Renoveerimine on sobiv lahendus, kui:

  • katuse konstruktsioon on veel terve ja ei vaja remonti;
  • konstruktsioon sobib uue planeeritava katusekattega (näiteks katusekive paigaldatakse hoopis teistmoodi kui laineplaate);
  • maja suurust ja kuju ei plaanita muuta;
  • eelarve on suhteliselt piiratud ja eelistatavalt tuleks välja vahetada ainult katusekate.


Katuse vahetus on sobiv lahendus, kui:

  • katusekonstruktsioon on liiga vana või kahjustunud või on väikegi oht, et tulevikus võib sellega õnnetus juhtuda;
  • katusekonstruktsioon ei sobi planeeritud katusematerjaliga – sarikad on räästale liiga lähedal või katus vajab tugevamat konstruktsiooni;
  • plaanitakse muuta maja suurust, näiteks teha juurdeehitus.


Minu Ehitaja OÜ tegeleb majade ehitamise ja renoveerimisega. Teostame üldremonti nii sise- kui välitingimustes, siseviimistlust ning katuse- ja fassaaditöid. Samuti pakume võtmed-kätte-lahendust, pakkudes kõiki ehituse teenuseid, alates vundamendist kuni siseviimistluseni.

Vajad abi katusetöödega?
Võta ühendust: