Uue eramaja katuse ehitus

Olgu tegu vana maja katuse renoveerimise, katusekatte vahetamise või täiesti uue katuse ehitamisega, tasub tööde juures nõu pidada spetsialistidega ning küsida mitu pakkumist. Uue eramaja katuse ehitus nõuab enim läbi mõtlemist – vaatame üle mida silmas pidada.

Katuse ehitus nõuab professionaali valvsat pilku

Katuse ehituse planeerimisse on soovitatav kaasata arhitekt, kes aitab nõustada, teostab vajalikud arvustused ja loob joonised. Lisaks on oluline tutvuda kohaliku omavalitsuse tingimustega. Uue katuse ehitamisel algab kõik eelistusest ning hinnaklassist, kuid rolli mängib ka piirkonnas nõutud katusekalle. Peale asjatundjaga tehtud konsultatsioone saabki koostada vastava hinnapakkumise. Seal peavad kindlasti olema välja toodud kogu kasutatav materjal ja paigaldamisel tehtavad katusetööd. Hinnapakkumises peab olema kirjas ka garantiiaeg. Seega peab kontrollima üle kõik vajalikud andmed, et mitte jääda pika ninaga ning vältida ebameeldivaid üllatusi.

Katuse ehitus_1

Valmiskujul sarikad ehk fermid

Katuse ehitus algab sarikatest. Kui tegemist on uue hoonega algab sarikate ehitus mõõdistustest. Viilkatuse ehitamine eeldab sarikate ristlõigete, lõikenurkade ja sisselõigete arvutamist. Maja laiuse, katuseharja kõrguse ja räästa laiuse põhjal on võimalik määrata sarikapikkus ja müürihamba asukoht. Seejärel lõigatakse materjal sobivaks ja pannakse kokku ehitusplatsil. See sobib kõige paremini väikeste projektide jaoks. Valmis sarikate ostmise või ise ehitamise vahe tuleneb ajakulust.

Sarikate puhul oleneb kõik sellest, millise hoonega on tegu – kui kõrge, kui pikad on sillused, kus on tugitalad, kuidas on edasised raskused ja mis on edaspidi planeeritud. Keerukama hoone puhul on mõistlik kaasata vastutav insener, kes paneb paika ehitusliku lahenduse, vajalikud kinnitused, arvestab hoone kõrgust, katuse kaldeid ja nende ristumiskohti ja edaspidiseid raskuseid (katusekatted, terrassid jms).

Katusetüübi valik

Kõige populaarsemad katusetüübid on plekk-, eterniit- ja kivikatus. Aluspind ja katusekalle peavad vastama paigaldatavale materjalile. Siinkohal mängib rolli ka hind, mis paneb tellija jaoks mõneti asjad paika. Plekk-katuseid on erinevate pinnakihtidega ja survetugevustega (profileeritud suurema/kõrgema ristlõikega) ning paksustega. Samuti võib leida sobivaid materjale happelisse keskkonda ja ka vähesema pinnakihikatte paksusega materjale. Eterniitkatuseid on saadaval erineva survetugevusega ja eri tootjatel on erinevad värvikihi koostised. Katusekattematerjali valides arvestatakse reeglina kolme asjaga, milleks on katuse tüüp, hind ja välimus.

Katuse ehitus – esineda võivad vead

Esimene viga, mis esineb katuse ehitusel, on olemasolevale katusekaldele vale materjali valik. Ebapiisav kalle võib vähendada materjali ja sellest tulenevalt ka katuse eluiga. Teine sage viga on olukord, kus aluskate, korrektne läbiviikude tihendamine ja katuse tuulutus jäetakse tähelepanuta. Selle tagajärjeks on pidevalt niiske katusekonstruktsioon, mis on hea kasvupinnas hallitusele ja soodustab mädanemisprotsessi. Hästi ventileeritud katus saavutatakse, kui niiskus ja tuul juhitakse räästast sisse ning harjalt või viilu otsest välja. Oluline on jälgida, et tuulutusvahe oleks piisav. Suuremad vead ilmnevad tavaliselt erinevate nurkade, kallete ja materjalide liitumiskohtades.

Lamekatus või viilkatus

Katuse ehitus tõstatab küsimuse – milline katuse liik üldse valida? Lühidalt jätab lamekatus reeglina hoone teisele korrusele rohkem ruumi, kuid viilkatuse eluiga on näiteks kuni kolm korda pikem lamekatusest.

Lamekatus on katus, mille kalle on kuni 10 kraadi. Lamekatuse kandeelemendiks on rõhtne või veidi kaldu alustarind. Lamekatuse katmise võimalused on ulatuslikult piiratud. Lamekatustena käsitletakse ka muutuva kaldega rullmaterjalist kattega katuseid, kus kalle võib olla 0 kuni 90 kraadi (kuplid, kaared, erikujud) ning katuste ehitamisel kasutatakse lamekatuse ehitamise materjale ja tehnoloogiat. Lamekatustele ehitatakse kas sisemise (katusekaevud) või välimise (vihmaveerennid, vihmaveetorud) vihmavee äravooluga süsteemid.

Viilkatus on katusetüüp, millel on vähemalt kaks kaldus külge, mis kohtuvad katuseharjal ja vertikaalsed otsaseinad. Enamasti kasutatakse viilkatuseid eramute ja väiksemate hoonete katuste ehitamiseks. Suurtele hoonetele ehitatavad viilkatused muutuvad ehituslikult keerukamaks, raskemaks ja kulukamaks kui lamekatused. Seepärast on mõistlik ehitada suurematele hoonetele lamekatused. Viilkatuse kaldus konstruktsioon on usaldusväärne vee äravoolusüsteem. Nurga all olev samm tähendab, et vesi ja lumi võivad hõlpsasti katuselt libiseda. See vähendab lekkeohtu, mis omakorda tagab, et katuse kahjustused vähenevad ja vastupidavus ajas on suurem.

Minu Ehitaja OÜ tegeleb majade ehitamise ja renoveerimisega. Teostame üldremonti nii sise- kui välitingimustes, siseviimistlust ning katuse- ja fassaaditöid. Samuti pakume võtmed-kätte-lahendust, pakkudes kõiki ehituse teenuseid, alates vundamendist kuni siseviimistluseni.

Vajad abi katusetöödega?
Võta ühendust: