Mida katuseehitaja valikul tähele panna?

Katuseehitaja valikusse ei saa suhtuda kergekäeliselt. Katusetööde tegija valik ei ole emotsiooni pealt tehtav otsus, mis langetatakse sekunditega. Koduomanikule on see pikk ja kaalutletud valik, mille puhul on soovitatav teha põhjalik eeltöö. Hea ehitaja leidmine võib osutuda vägagi kaelamurdvaks ülesandeks. Seetõttu toome välja mõned olulised nüansid, millele katuseehitaja valiku puhul mõelda.

Ettevõtte taustakontroll

Ettevõtte valikul on vaja uurida selle ajalugu, maksekultuuri, töömeeste kvalifikatsiooni ning milline on ehitusmeeskonna koosseis – kas kasutatakse ka alltöövõttu. Enne lepingu sõlmimist katuseehitajaga on tark kontrollida ettevõtte majandusseisu ning võimalikke maksuvõlgnevusi. Mõistlik on valida koostööpartner, kes on majanduslikult heal järjelt ning suudab tulevikus ka garantiikohustusi täita. Soovitame uurida ka eelnevaid ettevõtte tehtud projekte ja küsida nende klientide kogemusi ehitajaga suhtlemisel. Tugev ja enesekindel katuseehitaja ei häbene oma eelnevaid töid ning on asjalikust kriitikast ka õppinud.

Katuseehitaja valdkondlik teadlikkus

Ehitaja peab tundma ehitusfüüsikat ja tundma selle teoreetilist poolt. Oluline on osata täpselt mõõta, leida õiged materjalid ning vormistada korrektsed lepingud. Pole olemas kahte samasugust maja või kahte sarnast niiskusolukorda. Peamine suur muutus poole sajandi taguse ajaga katuseehituses on tõsiasi, et eluruumidena on kasutusele võetud pööningud, muutes katused katuslagedeks ja sellega on muudetud kapitaalselt hoone niiskusolukorda. Selle väljakutse edukas lahendamine, on lisaks katusekatte korrektsele paigaldamisele, hea meistri tunnus. Õhk peab saama katuse all liikuda ning üleliigne niiskus majast välja.

Oskus koostada vajalikud ehitusdokumendid

Kindlustus, garantiikiri, ehitusleping – need dokumendid annavad palju kindlust viisaka ehitusprojekti läbiviimiseks. Kindlustus aitab kõikide riskide vastu ning katab ära kõik võimalikud kolmandatele isikutele tekitatavad kahjud. Hea oleks, kui see laieneb ka garantiiajale. Keerukamate tööde puhul on õigustatud ka tagatise nõudmine, mida saab garantiikirja vormis pangalt. See tagab ehituse tellija nõuet garantiitööde tegemiseks. Viimaseks on ehitusleping, milles sätestatud reeglid aitavad ehitusprotsessi käigus tekkinud probleeme ja vaidlusküsimusi lahendada ning ka tööd ajalises raamis hoida. Nõrk leping annab hulgaliselt erineva tõlgendamise võimalusi ning pole kasulik kummalegi poolele.

Minu Ehitaja OÜ tegeleb majade ehitamise ja renoveerimisega. Teostame üldremonti nii sise- kui välitingimustes, siseviimistlust ning katuse- ja fassaaditöid. Samuti pakume võtmed-kätte-lahendust, pakkudes kõiki ehituse teenuseid, alates vundamendist kuni siseviimistluseni.

Vajad abi katusetöödega?
Võta ühendust: