Maja ehituse finantseerimine

Eramaja ehitus nullist on oluliselt keerukam kui uue maja ostmine. Kes on majaehitusega kursis, see teab, et selline protsess nõuab aega, raha ning ka parajal hulgal asjaajamist. Arvestades, et tegemist on ikkagi suhtelist suure investeeringuga, siis enamasti on ehitamisel tarvis kasutada ka laenuraha. Teeme selgeks, kuidas käib maja ehituse finantseerimine.

Maja ehituse finantseerimine – millest alustada?

Kui ehitusplaan on kindel, nõuab finantseerimine edasiste sammude planeerimist. Kindlasti annab kodulaenu haldur Sulle teada, millised dokumendid on vaja korda ajada ning kuidas edasi minna. Üldjuhul võiks alustada eelarve planeerimisest, sest see annab ülevaate, kui palju millelegi kulutada saad. Tuleks välja valida krunt ja seejärel tellida ehitusprojekt. Kui projekt paigas, küsida ehitusfirmast hinnapakkumise, mis arvestaks ehitusmaterjalide, ehitus- ja viimistlustööde, objektikulude, dokumentatsiooni jms peale minevaid vältimatuid kulutusi. Ehituse finantseerimine nõuab planeerimisel ka 10-15% varu, sest ootamatuid kulutusi või materjalide hinnakasvu tuleb pea alati ette.

Mida pank Sinult küsib?

Maja ehituse finantseerimine nõuab eeltööd. Kui see on tehtud, on aeg pangaga järgmine samm astuda ning nüüd küsitakse sinult erinevaid dokumente. Esitada tuleb oma ehituse eelarve või ehitusfirma hinnapakkumine, taotletud ehitusluba, hindamisakt või eksperthinnang kinnisvara hetke ja tuleviku turuväärtuse kohta ning muud ehituse või kinnistuga seotud dokumendid. Kindlasti soovib pank saada sinult ülevaadet ka ehitusprotsessist – millal, mis tööd on planeeritud ja millal maja valmima peaks. Pank kontrollib ka ehitaja ja omanikujärelevalve teostaja tausta.

Maja ehituse finantseerimine – mida, kui palju ja kuidas?

Üks sagedasemaid küsimusi, mida tekitab maja ehituse finantseerimine on järgmine – kas krunt peab olema juba endal olemas või saab ka selle ostmist pank finantseerida. Vastus on, et pelgalt krundi ostmist kodulaenuga ei finantseerita, vaid pank tahab saada tervikpilti planeeritavast ehitusest. Kui tead, et soovid osta ainult krundi ja kohe majaehitusega pole plaanis alustada, saad selleks kasutada eralaenu. Selleks saad oma olemasoleva kinnisvara vastu võtta laenu, et soetada krunt. Kui aga krunti endal pole ja ka see kuulub taotletava kodulaenu summa hulka, on üldjuhul vaja ka lisatagatist lisaks krundi tagatisele. Selleks sobib näiteks enda või lähedase kinnisvara, mille saab tagatisest vabastada siis, kui maja on valmis.

Kokkuvõttes sõltub maja ehituse finantseerimine ja selle maksumus suuresti sellest, milline maja endale ehitada. Enne laenulepingu allkirjastamist tuleks kindlasti endale selgeks teha, mille alusel laenuosade väljamaksmine käib ja milliseid tõendusmaterjale selleks tuleb esitada. Küsimuste korral konsulteeri kindlasti asjatundjaga.

Minu Ehitaja OÜ tegeleb majade ehitamise ja renoveerimisega. Teostame üldremonti nii sise- kui välitingimustes, siseviimistlust ning katuse- ja fassaaditöid. Samuti pakume võtmed-kätte-lahendust, pakkudes kõiki ehituse teenuseid, alates vundamendist kuni siseviimistluseni.

Vajad abi eramaja ehitusega?
Võta ühendust: