Ehitusleping – kuidas valida sobilik ehitusettevõte?

Kaks olulisemat asja ehitustööde tellimise juures on hea ehitusettevõtte leidmine ja korralik ehitusleping. Kui see hästi õnnestub, siis on hea lõpptulemus garanteeritud. Just sellepärast soovitame ehitusettevõtte valikule suurt rõhku panna. Kuidas siis sõlmida see hea ehitusleping? Kahjuks üks ja ainuõige valem puudub. Anname mõned soovitused, millega peaks valikut tehes arvestama ja mida tuleks kontrollida.

Suusõnalised soovitused

Inimesed kipuvad oma negatiivsetest kogemustest tunduvalt rohkem rääkima kui positiivsetest kogemustest. Kui juba tutvusringkonnas on paar inimest, kes ühte konkreetset ehitusettevõtet sulle soovitada julgevad, on pool võitu käes. Täielikku kindlust see siiski ei taga. Võib-olla, et soovitatud ettevõttes ei tööta enam ammu need samad inimesed, kes sellest kohast „hea ettevõtte“ tegid. Olgu tegemist kas tuttava või võõraga, tausta peaks igal juhul kontrollima.

Varasemalt tehtud ehitustööd

Selleks, et sõlmida lõpuks korralik ehitusleping, peaks vaatama ehitaja poolt varem teostatud ehitustöid ning võimalusel uurima endistelt klientidelt ehitaja kohta tagasisidet. Ühel korralikul ehitusettevõttel on kliendid, kelle kontakte ei tohiks olla probleem avaldada. Kui mingil põhjusel kontakte ei soovita avaldada või asi tundub kahtlane, on soovitatav läbirääkimised lõpetada. Siin on paar küsimusest, mida võiks endistelt klientidelt kindlasti küsida:

  • Kuidas pidas ehitaja tähtaegadest kinni?
  • Kas püsiti eelarves?
  • Kuidas olete rahul ehitustööde kvaliteediga?

Ehitusloa kontroll

Ehitusalal tegutsemine eeldab vastavat majandustegevusteadet Majandustegevuste registris (MTR) http://mtr.mkm.ee/. Minu Ehitaja OÜ registris registreeritud. Paljudel väiksematel ehitusteenust pakkuvatel ehitusettevõtetel registreering puudub. Tihtilugu on see jäänud tegemata, kuna puudub vastutav isik, kes on registreeringu saamise eelduseks. Vastutaval isikul peab olema kõrgem ehituslik haridus ja ka erialane töökogemus. Ilma registreerimata aga ehitada ei tohi – tulemuseks võib olla vigane ja poolik ehitusleping ning ka töö.

Professionaalne ehitusleping

Peale ehitustööde tegija välja valimist sõlmitakse ehitusleping tavaliselt ehitaja poolt ettevalmistatud põhjale. See on arusaadav, sest tellija ei tegele igapäevaselt ehituse tellimisega ja ei ole kogenud lepinguga. Ehitajal on seevastu pikad kogemused ja lepingupõhjad tavaliselt olemas. Suuremahuliste tööde tegemisel, nagu näiteks on maja ehitus, peaks ehitusleping olema korrektne ja mõlema poole poolt põhjalikult analüüsitud.

Mõnel juhul võib ehitusettevõte pakkuda tüüplepingut öeldes, et kellelgi sellega probleeme pole olnud ning tellija kirjutab alla. Asi pole hull, kui ettevõte teeb oma tööd korrektselt ja võtab lepingut kui formaalsust ehk teeb tööd hästi, isegi kui ehitusleping seda otseselt ei nõua. Vähem on muret pisitöödega, mille juures suuri probleeme olla ei saa. Näiteks väikeses mahus maalritööd jms. Igal juhul tuleb leping läbi töötada ja esitada omapoolsed küsimused ja täiendused ehitusettevõttele.

Minu Ehitaja OÜ tegeleb majade ehitamise ja renoveerimisega. Teostame üldremonti nii sise- kui välitingimustes, siseviimistlust ning katuse- ja fassaaditöid. Samuti pakume võtmed-kätte-lahendust, pakkudes kõiki ehituse teenuseid, alates vundamendist kuni siseviimistluseni.

Vajad abi eramaja ehitusega?
Võta ühendust: