Ehitus – millele mõelda enne krundi ostmist?

Uut kodu ehitama hakates on krundi valik üks esimesi ja väga olulisi samme. Enne, kui ehitus saab alata, tuleb krundile teha kindlasti taustauuring ja viia ennast kurssi oluliste aspektidega. Eeltöö on ülimalt oluline, et vältida hiljem ebameeldivaid üllatusi. Toome välja mõned tähtsamad asjaolud, mida enne krundi soetamist kontrollida ja täpsustada.

Krundi omadused, et ehitus sujuks murevabamalt

Kõik algab muidugi krundi suurusest. Kuigi tavaliselt on see müügikuulutuse või pakkumise juures välja toodud, siis tasub ikkagi üle kontrollida Maa-ameti infobaasist. Katastriüksuse (iseseisva üksusena registreeritud maatükk) pindala võib mõnikord erineda müügidokumentides väljatoodud suurusest. Kui see üle kontrollitud ja kõik klapib on veel mõned asjad, millele tähelepanu pöörata.

Detailplaneering ja ehituspiirangud

Detailplaneering on Eesti planeerimisseaduse järgi ruumiline planeering, mis koostatakse lähiaastate ehitustegevuse ja maakasutuse aluseks valla või linna territooriumi osa kohta. See jagab maa kruntideks ja määrab krundile ehitusõiguse ning piiritleb alad, kuhu võib ehitada jne. Enamikes piirkondades on see kohustuslik. Alles pärast detailplaneeringu analüüsimist on võimalik koostada ehitusprojekt ning taotleda ehitusluba.

Detailplaneeringus on samuti välja toodud lõplikud krundi ehitusõigused ning kasutamise tingimused. Sinna alla kuulub informatsioon kogu ehituse all oleva pinna kohta – kuhu võib krundil ehitada, maksimaalne hoonete kõrgus, nende minimaalne kaugus üksteisest ning maksimaalne hoonete arv. Lisaks on põhijoonisel märgitud ligipääs krundile, piiranguvööndid, elektrikaablid, kanalisatsioonitorustik ja muu krundi infrastruktuur.

Kõrghaljastus ja piirkonna üldplaneering

Mõnikord võib krundil kasvada mets või metsatukk. Sealjuures on oluline teada, mida võib ja mida ei või maha lõigata. Mõned suuremad puud võivad kuuluda üldise piirkonna miljööväärtuse alla ning neid ei tohi ilma loata maha võtta. Kasvavat metsa üldjuhul samuti raiuda ei tohi. Omavoliline raie võib kaasa tuua suured rahatrahvid ning lisaks peab ise uued puud istutama.

Lisaks haljastusele, tuleks vaadata üle ka piirkonna üldplaneering. See uurimustöö annab ülevaate, milliseid hooned või rajatisi sinna lähiaastatel planeeritakse. Selleks tuleb vaadata kohaliku omavalitsuse koostatud üldplaneeringut ja detailplaneeringut. Tihti on olukordi, kus ostetakse looduskaunis veekoguäärne krunt ning hiljem ehitatakse vee äärne uusi maju täis. Samuti mõjutab planeeringut erinevate kortermajade ehitus.

Liitumised erinevate kommunikatsioonidega

Krunti valides, tuleks alati üle kontrollida, et liitumised on rajatud ning liitumistasud makstud. Tihtipeale ei ole need asjad alati tehtud. Eriti juhul, kui krunt on aastaid tühjana seisnud. Liitumisel on üldjuhul iga-aastane makse ning tihtipeale on see üleliigne kulu, kui maatükk seisab niisama.

Uus liitumine maksab päris kopsaka summa. Kindlasti peaks krundi müüjalt küsima vastavad hinnapakkumised ja meilivahetused. Sealjuures tuleb olla kindel, et info ei ole aegunud. Liitumiste puudumine on äärmiselt ebameeldiv kogemus, sest see võib muuta krundi halvimal juhul ka aastateks kasutuskõlbmatuks.

Muud aspektid, mida krundi valikul jälgida

Nüüd, kui krundi suuremad aspektid on üle vaadatud, räägime ka ülejäänud teguritest, mis hakkavad ehitust ühel või teisel moel mõjutama.

Krundi pinnas

Ehitus ja selle maksumus sõltub suuresti maa niiskustasemest, põhjavee lähedusest, pinnase materjalist ja muust sellisest. Seda seetõttu, et erinevad pinnased vajavad erinevat vundamenti. Samuti sõltub põhjavee kaitstusest, millist reoveekäitlussüsteemi saab üldse krundile paigaldada. Tavaliselt on müüdavale krundile juba tehtud mingisugune pinnaseuuring.  Kindlasti tasub arendajalt või müüjalt uurida, kas alale on tehtud ka geodeetiline uuring. Geodeetiline uuring sisaldab kogu maapealset situatsiooni, maa-aluseid tehnovõrke kui ka kõrgusmärgiseid. See aitab väga paljus planeerida uue maja ehitusvõimalusi.

Ligipääs krundile ja taristu olemasolu

On ülimalt tähtis, et krundile on olemas ligipääs. Väga halb on avastada peale krundi ostu, et sissepääsu tee on kellegi eraomandis ning sellele pannakse keeld peale. Kui sissesõidutee on munitsipaal või riigiomand, siis ei pea sellepärast muretsema. Just eraomandi puhul tuleb kontrollida, kas see on määratud avalikult kasutatavaks teeks või sellel on peal servituut.

Taristu olemasolu on samuti oluline. Kui ei ole võimalik kasutada oma sõiduvahendit või eelistatakse kasutada näiteks rongi või bussi, tasub kindlasti uurida, kui lähedal ja kus on ühistranspordi peatumiskohad. Lisaks on kasulik üle vaadata ka kõikvõimalikud huviobjektid nagu toidupoed, lasteaiad, koolid, vabaaja veetmise võimalused jne. Selliselt saad juba ette planeerida ning arvestada oma tulevase elustiiliga.

Isiklikud eelistused krundi valikul

Sobilikku maatükki valides hakkavad rolli mängima ka isiklikud eelistused. Esiteks ruumide paiknemine vastavalt ilmakaartele. Detailplaneeringus on tavaliselt märgitud põhjasuund üles. Sinna poole jäävad ruumid on tavaliselt kõige külmemad. Lõunasuunas olevad ruumid jällegi saavad kõige rohkem päikesevalgust. Seetõttu on kasulik põhjasuunda planeerida näiteks majandusruumid, panipaigad ja magamistoad. Lõunasuunal võiksid olla ruumid, kus veedetakse kõige rohkem aega ehk elutuba ja köök. Kuid lõpuks oleneb kõik sellest, kuidas endale meeldib.

Lõpuks valitakse krunt ka oma elukeskkonna eelistuste järgi. Enne krundi väljavalimist on kasulik endale selgeks teha oma isiklik elustiil ning mis peab uue kodu lähedal kindlasti olemas olema. Samuti tuleb välja mõelda, mida kindlasti ei soovi oma kodu ümbruses näha või kuulda.

Minu Ehitaja OÜ tegeleb majade ehitamise ja renoveerimisega. Teostame üldremonti nii sise- kui välitingimustes, siseviimistlust ning katuse- ja fassaaditöid. Samuti pakume võtmed-kätte-lahendust, pakkudes kõiki ehituse teenuseid, alates vundamendist kuni siseviimistluseni.

Vajad abi eramaja ehitusega?
Võta ühendust: