Fassaadi soojustamine

Fassaadi soojustamine on muutumas üha olulisemaks ka vanemate majade puhul, mis on ehitatud ajal, mil soojustusmaterjalid ja tehnoloogiad ei olnud niivõrd head. Kui maja fassaad on soojustamata või halvasti soojustatud kajastub see eelkõige suurtes küttekuludes. Korralikult ja kaasaegseid materjale kasutades on võimalik fassaad soojustada nii, et küttekuludelt on võimalik kokku hoida ligi 50%. Samuti on fassaadi soojustamine oluline, et tagada maja pikk eluiga ning muude, suuremate niiskuse ja ilmastikust tingitud probleemide ilmnemine. Vaatame üle põhitõed, mida teada, kui võtta ette fassaadi soojustamine.

Fassaadi soojustamine penoplastiga ja ettevalmistustööd

Fassaadi soojustamine tähendab seda, et eelnevalt tuleb aluspind ette valmistada ehk katta krundiga. Seejärel liimitakse krundi külge penoplast ning järgmiseks sammuks ongi juba soojustuse kleepimine. Pärast soojustuse paigaldust toimub tüübeldus, mis tagab selle, et soojustus on kindlalt paigal. Tüübelduse järgselt tasuks proovida tüübleid soojustusest näppudega välja tõmmata. Kui see ei õnnestu, on protsess õigesti ning korralikult tehtud. Kui see aga õnnestub ning saate tüübli suurema vaevata soojustusest välja tõmmata, on tüübel kas liiga lühike, aluskonstruktsioon liiga nõrk või olete valinud vale tüübli antud aluspinnale. Järgmiseks võib alustada armeeringuga (konstruktsiooni tugevdamine teise materjaliga) ning pärast seda taaskord kruntimisega. Viimaseks sammuks on uuesti krohvimine või mõne muu materjaliga katmine, mille käigus saadakse lõppviimistlus.

Fassaadi soojustusmaterjal

Hakates fassaadi soojustamisega ise tegelema, võivad kahe silma vahele jääda mõned väiksed nüansid, mis võivad omakorda valmis objekti kestvust lühendada kordades. Näiteks ei ole hea mõte kasutada erinevate tootjate tooteid ning need omavahel kokku segada. Segades erinevaid tooteid, on lõpliku toote konsistents midagi hoopis muud kui see tegelikkuses peaks olema ning siis kaob ära ka tootjapoolne garantii. Silmas tuleks kindlasti ka pidada seda, et materjalid ja segud tuleb valida vastavalt sellele, kas projekt teostatakse suvistes või talvistes tingimustes. Üha enam on hakanud populaarsust koguma talvistes tingimustes fassaadi soojustamine ja paigaldamine, sest siis saab suvel puhata ning segude kuivamine võib olla talvel isegi ühtlasem.

Kokkuvõttes võib hoone soojustamine oluliselt vähendada soojuskadusid, parandada hoone energiatõhusust, vähendada kütte- ja jahutuskulusid ning samuti vähendada süsinikdioksiidi heitkoguseid.

Minu Ehitaja OÜ tegeleb majade ehitamise ja renoveerimisega. Teostame üldremonti nii sise- kui välitingimustes, siseviimistlust ning katuse- ja fassaaditöid. Samuti pakume võtmed-kätte-lahendust, pakkudes kõiki ehituse teenuseid, alates vundamendist kuni siseviimistluseni.

Vajad abi fassaaditöödega?
Võta ühendust: