Privaatsuspoliitika

Isikuandmete töötlemise tingimused

 • Veebilehe www.minuehitaja.ee isikuandmete vastutav töötleja on Minu Ehitaja OÜ (registrikood 16294788) asukohaga Pärnu maakond, Tori vald, Sauga alevik, Jänesselja tn 16, 85008, tel 56828771 ja e-post info@minuehitaja.ee.
 • Minu Ehitaja kasutab isikuandmeid Teie paremaks teenindamiseks.

 

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

− nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;

− soovitud teenuste kirjeldus.

 

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse?

 • Isikuandmeid kasutatakse kliendi päringutele vastamiseks..
 • Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamisega seonduvaid küsimusi.
 • Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebilehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

 

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

 • Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebilehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

 

Turvalisus ja andmetele ligipääs

 • Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitunud andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
 • Juurdepääs isikuandmetele on veebilehe administraatoritel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebilehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning vastata klientide päringutele.
 • Veebileht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
 • Isikuandmete edastamine veebilehe poolt volitatud töötlejatele (nt Google Analytics) toimub veebilehe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

 

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebilehe e-posti vahendusel.

 

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades ettevõtet e-posti teel.

 

Säilitamine

 • Veebilehe sulgemisel kustutatakse isikuandmed.
 • Päringute ajalugu säilitatakse kolm aastat.

 

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

 

Ülekandmine

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

 

Vaidluste lahendamine

Kui kliendil on veebilehe osas pretensioone, saab need saata e-posti aadressile info@minuehitaja.ee.