Objekti- ja projektijuht

Ootused kandidaadile

 • Ehitusalane kõrgharidus, soovituslikult kutsetunnistuse olemasolu. Ehitusalane haridus või vastav kogemus 
 • Varasem töökogemus projekti- või objektijuhina
 • Ehitusprotsesside hea tundmine
 • Head meeskonnatöö-, suhtlemis- ja enesekehtestamisoskust
 • Iseseisvust, vastutustunnet ja usaldusväärsust
 • MS Office, AutoCad programmide oskust tööks vajaliku tasemel 
 • Eesti keele oskus ja vene keele oskus suhtlustasemel
 • Lahendustele orienteeritud, kõrge pingetaluvus 

 

Tööülesannete kirjeldus

 • Ehitusprojekti insenertehniline ja majanduslik juhtimine, kokkulepitud tähtaegadest ja kvaliteeditulemustest ning muudest projektilepingu tingimustest kinnipidamine
 • Ehitusobjekti ettevalmistamise korraldamine, vajalike lubade ja kooskõlastuste taotlemine
 • Ehitustööde üldine planeerimine, töövõttudeks jagamine, hinnapäringute koostamine, alltöövõtukandidaatide leidmine, alltöövõtulepingute ettevalmistamine
 • Alltöövõtu- ja tarnelepigute täitmise regulaarne kontrollimine, avastatud puuduste ja probleemide korral nende operatiivne lahendamine
 • Tööde mahtude ja kalendergraafikute pidev jälgimine ja täpsustamine
 • Muudatustööde menetlemine ja Tellijale hinnapakkumuste koostamine
 • Ehitusprojekti ettevalmistavas etapis ettenähtud kvaliteedi-, keskkonna- ja töökeskkonna-alaste dokumentide koostamine, vormistamine ja hankimine
 • Projektis osalevate alltöövõtjate ja tarnijate varustamine nõuetekohaselt kinnitatud projekti-, keskkonna- ja töökeskkonnaalase dokumentatsiooniga tööks vajalikus mahus
 • Ehitusobjekti lõpetamise ja tööde üleandmise korraldamine, tellijale ettenähtud täite- dokumentatsiooni üleandmine, kliendi rahulolu uurimine

Kandideeri töökohale